VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
TIN TỨC
Giảng viên Nguyễn Thanh Huy
Ngày đăng: 26/05/2011

CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC: 3D GAME DESIGN.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

  • Quan điểm sống: "Sống là không chờ đợi còn làm việc thì phải chính xác, sáng tạo, nhiệt tình!"
  • Hiện là Trưởng khối ngành 3D Game Hà Nội.

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

  • Instructor tại VTC Academy.
  • 3D Designer tại VTC Game Studio.
  • 3D Brigade tại Hungary.

Một vài hình ảnh giảng viên Thanh Huy trong lớpBạn cần tư vấn tại