Chứng chỉ Autodesk minh chứng cho kinh nghiệm và kiến thức ứng dụng phần mềm Autodesk Maya, 3Ds Max.

5 lý do bạn nên có Chứng chỉ AUTODESK


Giá trị quốc tế
Chứng chỉ Autodesk được công nhận trên toàn thế giới


Minh chứng kỹ năng chuyên môn
Chứng chỉ Autodesk là minh chứng tuyệt vời cho kiến thức 3D của bạn trước nhà tuyển dụng


Cập nhật công nghệ mới nhất
Là thành viên của Autodesk, bạn Luôn được ưu tiên cập nhật công nghệ mới


Nhân sự chất lượng cao
Có chứng chỉ Autodesk bạn sẽ được ưu tiên lựa chọn tại các công ty/Studio ngành 3D


Cải thiện hiệu suất công việc
Quá trình tìm hiểu và thi chứng chỉ Autodesk giúp bạn hệ thống hóa kiến thức và nâng cao hiệu suất chuyên môn

Tham khảo tài liệu thêm tại đây

Chào mừng VTC Academy trở thành Trung tâm Đào tạo Ủy Quyền của Autodesk tại Việt Nam cho mảng thiết kế 3D trên phần mềm Maya và 3D Max.

Tặng
75USD

hỗ trợ thí sinh
đăng ký thi

Ưu đãi
đặc biệt

cho học viên
VTC Academy

Chia sẻ
kinh nghiệm
thi

cho học viên

Quy trình thi chứng chỉ Autodesk

Video

Mẫu tín chỉ