WHEN


LOCATION
GIỚI THIỆU

BỘ TÀI LIỆU NÀY CÓ GÌ?

- Tổng quan về FireBase, công dụng và ích lợi của nó trong xây dựng iOS app?

- Cách lập trình ứng dụng chat triệu người dùng bằng Swift và Firebase

- CodeLab Test & Demo iOS app chat với Firebase.

- 2 video vô cùng thú vị về iOS và cuộc sống của một lập trình viên!

Bộ tài liệu được chia sẻ từ sự kiện: "Xây dựng ứng dụng iOS triệu người dùng" của diễn giả Trương Hoàng Nam, giảng viên iOS tại VTC Academy. 

ĐĂNG KÝ