ĐĂNG KÝ

 

VTC Academy

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

VTC Academy VTC Academy VTC Academy VTC Academy

THÔNG TIN VTC ACADEMY 

VTC Academy VTC Academy VTC Academy VTC Academy

 VTC Academy

Lưu ý:

Các bạn học sinh quan tâm tới bài kiểm tra năng lực đầu vào tại VTC Academy có thể xem trước đề mẫu tại link dưới đây:

Kết quả sẽ được thông báo đến từng thí sinh qua điện thoại và email!

Tham gia thi tuyển: