VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
THƯ VIỆN
VTC Academy

Concept Art_Slumcity

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Junko

VTC Academy

3D Character_Charlie Chaplin

Dương Văn Điệp
VTC Academy

Concept Art_Generalwolf

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Mỹ thuật căn bản_Joker

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

Concept Art_Lạc Long Quân

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Environment Concept

Concept
VTC Academy

Concept Art_Routine

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Demon Hunter - LiKStudios

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Jerusalem

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Big Turtle

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Arthas

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Mirrror

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Loss

Phan Vũ Linh
VTC Academy

VFX

Trương Huy Hoàng
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Animalconcept1live

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Memaid

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Drskull

VTC Academy

Concept Art_Fight

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Habour

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Scavenger

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Batman2face

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Hangar

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Homless

Phan Vũ Linh
VTC Academy

2D_An Dương Vương

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_The Last Sun

Quản Đình Phước
VTC Academy

2D_Cao Lỗ

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

3D Artist

VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Arthasportrait

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Caveman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Batman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Adventurer

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_WinterMech

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Love

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

3D_Car

VTC Academy

Concept Art_Evilution

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D_Dark Ship

Nguyễn Việt Quốc
VTC Academy

Concept Art

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Jouney

VTC Academy

Concept Art_Full Moon

Trương Huyền Đức
VTC Academy
phamhoangkimkim
"Hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D mình thích môn học này".
VTC Academy
Đỗ Quang Vinh
"Môi trường học thoải mái, thầy giáo nhiệt tình và hiểu biết sâu rộng :D".
VTC Academy
Nguyễn Trung Thành
"Nhờ những gì mình học ở VTC Academy mà giờ đây mình đã được vào eMobigames làm việc với vai trò lập trình viên Unity. Mình rất vui vì điều đó.".
Bạn cần tư vấn tại