VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
THƯ VIỆN
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Jerusalem

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Memaid

Phan Vũ Linh
VTC Academy

2D_An Dương Vương

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Hangar

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Slumcity

Trương Huyền Đức
VTC Academy

3D_Dark Ship

Nguyễn Việt Quốc
VTC Academy

Concept Art

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Fight

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Love

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Drskull

VTC Academy

Concept Art_Big Turtle

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Mirrror

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Batman2face

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D_Car

VTC Academy

Concept Art_Demon Hunter - LiKStudios

Trương Huyền Đức
VTC Academy

VFX

Trương Huy Hoàng
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Caveman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Batman

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Junko

VTC Academy

Concept Art_Generalwolf

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Loss

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

Mỹ thuật căn bản_Joker

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Full Moon

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_The Last Sun

Quản Đình Phước
VTC Academy

Concept Art_Evilution

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D Artist

VTC Academy

Concept Art_Animalconcept1live

Phan Vũ Linh
VTC Academy

3D Character_Charlie Chaplin

Dương Văn Điệp
VTC Academy

Concept Art_Routine

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Jouney

VTC Academy

Concept Art_Arthas

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Environment Concept

Concept
VTC Academy

3D Artist

Nguyễn Trung Dũng
VTC Academy

Concept Art_Arthasportrait

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_Lạc Long Quân

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

2D_Cao Lỗ

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_Adventurer

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Habour

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art_Homless

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art_WinterMech

Trương Huyền Đức
VTC Academy

Concept Art

Nguyễn Quốc Hiệu
VTC Academy

Concept Art

Phan Vũ Linh
VTC Academy

Concept Art_LiKStudios-Scavenger

Trương Huyền Đức
Bạn cần tư vấn tại