VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

VTC Academy Trung tâm đào tạo Công nghệ - Nội dung số

TRANG CHỦ TIN TỨC SỰ KIỆN THƯ VIỆN HỖ TRỢ LIÊN HỆ
THƯ VIỆN
VTC Academy

Another World - VESTA's Project

VTC Academy

Sản phẩm MACHINA_Project 1

VTC Academy

Sản phẩm học viên lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm Kingkong - 3D Artist Dương Văn Điệp

VTC Academy

Characters Artist Phùng Đình Dũng

VTC Academy

Sản phẩm Võ Huy Giáp - 3D Animation Artist

VTC Academy

Giảng viên Trương Huy Hoàng

VTC Academy

Short Film_Nguyễn Đắc Hoàng

VTC Academy

Sản phẩm Survive_Project 1 lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm học viên lớp 3D

VTC Academy

Sản phẩm học viên sau 54h học Animation basic

VTC Academy

Trailer Squad_Nguyễn Lâm Tiến

VTC Academy

Học làm phim trong 48h - A French Love Story

VTC Academy

Sản phẩm Model Vespa- Nguyễn Hữu Tín- 3DA01

VTC Academy

Sản phẩm VFX của học viên lớp 3DA02 sau môn VFX cơ bản

VTC Academy

Trailer Project 2 sản phẩm Task Force

VTC Academy

Sản phẩm SAN_Project 1 lớp 3D

Bạn cần tư vấn tại